Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel:

jméno a příjmení:

adresa:

telefon:

email:

Adresát:

Jiří Rýdlo – CykloGaráž

Na Kopečku 132, 280 02 Ovčáry

+420 703 494 595

IČ: 08161143 DIČ: Nejsem plátce DPH

Podnikatel je zapsán v živ. rejstříku MÚ Kolín.

eshop@cyklogaraz.cz

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ……………… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu https://eshop.cyklogaraz.cz/ s Vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání zboží

druh zboží, značky, kód (identifikace zboží): …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Číslo objednávky: ……………………………………………………………….

Číslo prodejního dokladu: ……………………………………………………

Toto (zboží) jsem převzal/a dne ………………………………………….

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 Kupní cena má být vrácena:

  • bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

………………………………………… / ……………………

  • složenkou na adresu, kterou jsem udal/a výše

S pozdravem

 ……………………………………….                                                                 V………….…………. dne…………….

Přílohy: Kopie kupního dokladu

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Zde si můžete stáhnout formulář pro vyplnění.