Reklamační formulář

(přiložte kopii dokladu o koupi / záruční list)

Číslo objednávky:

Datum doručení/převzetí zboží*:

Datum odeslání reklamace:

Reklamující
Firma:
Příjmení:
Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Doručovací adresa
Jiří Rýdlo – CykloGaráž
Na Kopečku 132
28002 Ovčáry – Kolín
+420 703 494 595

Vrácené zboží neodesílejte na dobírku. Takto odeslané zboží nepřijímáme.
Reklamované zboží
Objednací čísloNázev zbožíMnožstvíCena
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Důvod reklamace/zjištěná vada
 

Navrhovaný způsob vyřízení reklamace
 

…………………………………

Podpis reklamujícího

Reklamace vyřízena – datum:
Způsob vyřízení reklamace:
     


Příjmení:                                              Jméno:                                       Podpis vyřizujícího:

*platí u osobního odběru

Zde si můžete stáhnout formulář pro vyplnění.